NMN: Forskningen från 2024

|

Tid att läsa 5 min

Översikt

Vad är NMN?

NMN, eller Nikotinamidmononukleotid (Niko • tina • mid • mono • nukleo • tid) är en föregångare till NAD+, ett avgörande koenzym i kroppen som spelar en vital roll i många av dess funktioner.


NMN har fått mycket stor uppmärksamhet under de senaste åren, genom att vara det mest bioaktiva föregångaren till NAD+. Forskaren och författaren David Sinclair från Harvard Medical School, har arbetat länge med NMN och deltar i en metastudie som presenteras här.


Forskningen består till stor del av djurstudier, med några mänslika studier som har visat mycket anmärkningsvärda effekter på hälsan.

En föregångare till NAD+


En föregångare kan enkelt beskrivas som ett förstadie, eller en katalysator, för ett givet utfall. Ett enkelt sätt att visualisera en föregångare, är att tänka sig hur moln kan vara en föregångare till regn.


Ett exempel på en föregångare är kolin, en föregångare till signalsubstansen acetylkolin, som är avgörande för minne, muskelrörelse och många andra funktioner i det nervösa systemet.


NMN är alltså en föregångare som används för att öka nivåerna av NAD+ i blodet.

Animo Acid chain

Naturligt, men sällsynt


NMN är en naturligt förekommande form av vitamin B3.


Spårmängder (koncentrationer som inte överstiger 0,002% efter vikt) kan hittas i frukt och grönsaker som avokado, broccoli, tomater, gurkor, kål och edamame.

Zoom in on Avocado

Vad gör NAD+?


NAD+ är ett koenzym i kroppen som är spelar en viktig roll för kroppens metabolism, DNA-reparation och cellulär hälsa.


NAD+-nivåerna minskar naturligt med åldern och når mindre än 50% av ungdomliga nivåer vid medelåldern.


När NAD+ nivåerna sjunker med åldern ackumuleras DNA-skador. Låga NAD+-nivåer har kopplats till ökad inflammation och oxidativ stress samt till utveckling av åldersrelaterade problem som högt blodtryck, demens och typ 2-diabetes.  

Two girls running up a stair

Det senaste mot åldrande


Tillskott som hjälper med ålderstecken är ett populärt ämne.


NMN har rangordnas som ett av det mer effektiva substanserna, efter att David Sinclair (Harvard Medical School) publicerat och diskuterat om substansen. 


Hans forskning har primärt riktat sig mot att öka NAD+ i blodet med NMN och tillsammans med Resveratrol har David Sinclairs studier visat lovande resultat.


Intresserad av att hålla dig ung?


Woman drinking tea

Studier om NMN

Vad säger forskningen 2024?

NMN ökade effektivt NAD+-nivåer

Yi et al. fann att NMN-tillskott signifikant ökade blodets NAD-nivåer i alla NMN-grupper, särskilt vid 600 mg och 900 mg doser, utan säkerhetsproblem.


Blodets biologiska ålder förblev stabil i NMN-grupperna men ökade i placebogruppen. Inga signifikanta förändringar i insulinresistens observerades. Allmän hälsa, bedömd genom SF-36-poäng, förbättrades i NMN-grupperna.


Den optimala dosen för klinisk effektivitet var 600 mg dagligen.[1]

Stressed man

NMN förstärkte DNA-skydd


David Sinclair et al. metanalys, publicerad i Science, visar att NAD+ skyddar DNA genom att reglera proteininteraktioner.


En veckas NMN-behandling hämmade detta negativa mönster hos både unga och gamla möss, vilket antyder att NAD+ kan bekämpa åldrande.[2]

A scientist looking at MRI scan

NAD+ tillskott minskade tumörbildning


Tummala et al. fann att högre NAD+-nivåer förhindrade DNA skador och undvek tumörbildning när tidigt samt minskade storleken av tumör när det gavs sent till möss under 85 veckor.[3]

Stressed man

NMN förbättrade blodsocker och insulinkänslighet


Genom att minska kaloriintaget och ge äldre möss NMN, förbättrades tecken på åldrande som inflammation och hur kroppen hanterar blodsocker fann Gomes et al.[4]


När Yoshino et al. undersökte överviktiga möss som behandlades med NMN, återställdes deras NAD+-nivåer och symtomen på diabetes och insulinproblem i levern minskade. NMN hjälpte även mot diabetes som är relaterad till åldrande. De fann även att en diet med mycket fett kan ha en negativ påverkan på NAD+-nivåer. [5]


Revollo et al. undersökte effekten av att ge NMN till möss och fann att blodsockernivåer och insultinkänslighet förbättrades, samtidigt som de hade färre skadliga fetter i blodet.[6]


Cantó et al. upptäckte att högre nivåer av NAD+ aktiverar vissa enzymer (SIRT1 och SIRT3) som förbättrar kroppens ämnesomsättning och skyddar mot negativa effekter av en diet med mycket fett. [7]


Vill du veta mer om hur du kan optimera ditt blodsocker?


Man sleeping

NMN ökade fysisk aktivitet


I en dubbelblind klinisk studie med 80 medelålders vuxna visade Yi et al. att tillskott av NMN har möjlighet att förbättra gångsträcka.


Forskarna mätte hur långt deltagarna kunde gå på sex minuter efter att de hade tagit NMN-tillskott i olika doser under en period av 60 dagar.


Resultaten visade att de som tog högre doser av NMN (600mg och 900mg) presterade bättre i testet genom att gå längre sträckor jämfört med placebogruppen.[1]


Vill du se fler produkter används för fysisk aktivitet?


Brains on orange background

NMN förbättrade minnet


I en studie med möss testade Yao et al. om NMN kan vara ett möjligt läkemedel mot Alzheimer's sjukdom.


Resultaten visade att NMN förbättrade minnet och minskade skadliga ämnen i hjärnan hos möss med Alzheimer's. [8]


Intresserad av att optimera din kognition?


Blood pressure on patient

Är NMN säkert?


Inga negativa effekter observerades i Yi et al's studie som tog NMN från 300mg till 900mg.[1]


Vissa deltagare i Okabe K et al.'s studie upplevde ett mildare obehag i magen vid en dos på 250mg.[9]


Blood pressure on patient

Dosering av NMN

Vad ger bäst effekt?

Det mänskliga studier som gett resultat har har doser från 250mg till 900mg sett effekt.

Däremot observerade en av de mänskliga studierna en optimal effekt på 600 mg samt 900 mg dagligen.


Dr. Björn Alber har själv gjort en dosering baserat på hans erfarenheter.

Sammanfattning

Slutsats

NMN är föregångare till NAD+ och används för att öka NAD+-nivåerna i blodet.


NAD+ är ett koenzym i kroppen som är spelar en viktig roll för kroppens metabolism, DNA-reparation och cellulär hälsa.


Samtliga studier visar på att NMN effektivt ökar nivåer av NAD+ i blodet.


Majoriteten av underlaget är djurstudier och det är ännu inte känt om NMN kommer att ha samma terapeutiska effekter på människor som observerats i studier på möss, men nyare bevis är lovande.

En studie har visat att NMN ökar fysisk förmåga hos äldre, förbättrar biomarkörer för hjärt-kärlsjukdomar som artärstelhet, och ökar cellulära NAD+/NADH-nivåer.

Resultat

Effektivt ökning av NAD+-nivåer.

Minskade tumörbildning i möss.

Förbättrade DNA-skydd .

Förbättrade vikt, blodsocker och insulinkänslighet.

Förbättrade fysisk aktivitet.

Förbättrade minnet i möss.

Noterbart

Flesta studier har gjorts på möss

En studie observerade mild obehag i magen med 250mg NMN om dagen.

Referenser

  1. Yi et al (2022) - The efficacy and safety of β-nicotinamide mononucleotide (NMN) supplementation in healthy middle-aged adults: a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, dose-dependent clinical trial

  2. Sinclair et al. (2017) - A conserved NAD+ binding pocket that regulates protein-protein interactions during aging

  3. Tummala et al. (2014) - Inhibition of De Novo NAD+ Synthesis by Oncogenic URI Causes Liver Tumorigenesis through DNA Damage

  4. Gomes et al. (2013) - Declining NAD+ Induces a Pseudohypoxic State Disrupting Nuclear-Mitochondrial Communication during Aging

  5. Yoshino et al. (2011) - Nicotinamide mononucleotide, a key NAD(+) intermediate, treats the pathophysiology of diet- and age-induced diabetes in mice

  6. Revollo et al. (2007) - Nampt/PBEF/Visfatin Regulates Insulin Secretion in β Cells as a Systemic NAD Biosynthetic Enzyme

  7. Cantó et al. (2012) - The NAD+ Precursor Nicotinamide Riboside Enhances Oxidative Metabolism and Protects against High-Fat Diet-Induced Obesity

  8. Yao et al. (2017) - Nicotinamide mononucleotide inhibits JNK activation to reverse Alzheimer disease

  9. Okabe K et al. (2022) Oral Administration of Nicotinamide Mononucleotide Is Safe and Efficiently Increases Blood Nicotinamide Adenine Dinucleotide Levels in Healthy Subjects.