Villkor

Köp och användning

Produkterna som erbjuds under varumärket Methodus (tidigare Lean Mass Labs) av är avsedda för personligt bruk och inte för vidareförsäljning. Lean Mass Labs Sweden AB strävar efter att tillhandahålla korrekt information om sina produkter, men kan inte garantera att all information är helt korrekt, komplett eller aktuell. Det är kundens ansvar att utvärdera och använda produkterna på ett lämpligt sätt. Lean Mass Labs Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra priser, erbjudanden och villkor utan föregående meddelande. Kunden ansvarar för att läsa och följa instruktionerna och varningarna på produkt-etiketterna och förpackningarna noggrant innan produkterna används.

Medicinsk Ansvarsfriskrivning

Allt material, texter, bilder, nedladdningar, bilagor och all annan innehåll som finns på eller inom Lean Mass Labs Sweden AB:s webbplats är endast avsedda för informativa syften och är inte avsedda att ersätta råd, diagnos eller behandling från en kvalificerad medicinsk expert.

Användaren bör alltid tala med sin läkare eller annan kvalificerad medicinsk expert om eventuella medicinska frågor. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer förespråkar inte kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling, och ingen sida på webbplatsen förespråkar kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling. Om användaren använder läkemedel eller droger som förskrivits av en läkare måste användaren rådgöra med läkaren i fråga eller en likvärdig medicinsk yrkesperson innan användning av något kosttillskott. Om användaren genomgår medicinska behandlingar måste användaren rådgöra med sin respektive terapeut eller medicinska expert om möjliga interaktioner mellan användarens behandling (inklusive läkemedel och/eller droger) och eventuella kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll.

Lean Mass Labs Sweden AB påtar sig inte ansvar för åtgärder som vidtas efter att ha besökt webbplatsen och påtar sig inte heller ansvar om någon missbrukar kosttillskott. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer gör inte anspråk på att oförutsedda biverkningar inte kommer att inträffa, även vid korrekta doser, och tar inte på sig ansvaret för eventuella biverkningar från kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll. Lean Mass Labs Sweden AB gör varken några rekommendationer eller stöder några specifika tester, produkter, förfaranden, åsikter eller annan information som kan nämnas på webbplatsen.

Att förlita sig på någon information som tillhandahålls av Lean Mass Labs Sweden AB, dess direktörer, tjänstemän, anställda, affilierade, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare (kollektivt, dess "Representanter"), eller några besökare på webbplatsen är helt på användarens egen risk.

Lean Mass Labs Sweden AB friskriver sig från ansvar för eventuella skador, direkta eller indirekta, som kan uppstå till följd av användning eller missbruk av produkterna.


Produktinformation och källor.

Lean Mass Labs Sweden AB inhämtar information från olika källor och baserar sig på tillgänglig kunskap vid skrivtillfället. Vi erkänner att det kontinuerligt framkommer ny forskning och information inom kosttillskottsbranschen som kan påverka vår nuvarande kunskapsbas. Med detta i åtanke friskriver vi oss från ansvaret för den information som vi delar i våra produktsidor, med avsikt att tydligt kommunicera att vi inte kan kontrollera eller garantera fullständig korrekthet, aktualitet eller fullständighet för sådan information.
Som ansvarsfullt kosttillskottsföretag strävar vi efter att tillhandahålla den mest exakta och aktuella informationen till våra kunder. Vi är medvetna om vikten av att kontinuerligt följa och utvärdera ny forskning och vetenskapliga framsteg inom området. Vår ambition är att regelbundet uppdatera våra produktsidor och informationsmaterial med relevanta rön och uppdateringar för att ge våra kunder bästa möjliga grund för sina beslut.

Vi vill betona vikten av att kunder själva utvärderar och granskar informationen som vi tillhandahåller i ljuset av deras egna individuella hälsotillstånd och behov. Vi rekommenderar starkt att kunder konsulterar en läkare, nutritionist eller annan kvalificerad hälsovårdspersonal för personlig rådgivning och bedömning av deras specifika förutsättningar innan de fattar beslut om användning av våra produkter.
Genom att friskriva oss från ansvaret för informationens fullständighet och korrekthet understryker vi vår strävan att vara transparenta och ärliga gentemot våra kunder och att förmedla den mest uppdaterade informationen i den mån det är möjligt. Vi värdesätter också återkoppling från våra kunder och uppmanar dem att kontakta oss om de har frågor eller önskar ytterligare information om våra produkter och den tillhörande dokumentationen.

Viktigt

Kosttillskott säljs ej i syfte att ha någon medicinsk effekt, hela och läka skador och sjukdomar, eller att ersätta läkemedel eller en normal sund kost. Är du osäker rådfråga läkare innan användning.

Öppet köp & ångerrätt

Som kund har du enligt lag alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan, eller vid delleveranser för samma beställning, när du tagit emot den sista varan för beställningen. Ångerrätten gäller dock p.g.a. hälso- och hygienskäl endast om förseglingen eller plomberingen på förpackningen inte brutits vid retur av underkläder, strumpor, livsmedel, kosttillskott, skönhetsprodukter, behållare avsedda för förtäring och liknande produkter. Ångerrätten gäller inte heller produkter märkta med kort datum eller utgånget datum.

Returer och återbetalningar

Kunden har rätt att returnera oanvända och obrutna produkter inom 14 dagar från mottagandet.
För att göra en retur ska kunden kontakta Lean Mass Labs Sweden ABs kundtjänst och ge ordernummer och anledning till returen. Returfraktkostnaden är kundens ansvar om inte returen beror på Lean Mass Labs Sweden ABs felaktiga leverans eller defekta produkter.

När returprodukterna har mottagits och godkänts av Lean Mass Labs Sweden AB, kommer en återbetalning att utfärdas till det ursprungliga betalningsmedlet inom 14 arbetsdagar. Återbetalningen inkluderar endast kostnaden för de returnerade produkterna och eventuella ursprungliga fraktkostnader som kunden har betalat. Lean Mass Labs Sweden AB förbehåller sig rätten att neka returer om produkterna har använts, är skadade eller inte returneras i sitt ursprungliga skick och förpackning.

Hur gör jag en retur?

Om du inte har mottagit en returfraktsedel i ditt paket kan vi underlätta processen på två sätt. Vi kan antingen maila dig en digital version av etiketten, som du kan skriva ut och fästa på ditt paket, eller om du saknar utskriftsmöjligheter, kan vi skicka en fysisk kopia av etiketten direkt till ditt hem.

När du har mottagit etiketten, vänligen fäst den säkert på ditt paket och lämna in det till ditt lokala postombud. De kommer att se till att det skickas tillbaka till oss på ett säkert sätt. När vi har bekräftat mottagandet av din returnerade artikel kommer vi att gå vidare med nödvändiga justeringar av din betalning.