Inga recensioner Inga recensioner

Chaga

Chaga är en svamp som växer på björkträd och används för att stärka immunförsvaret. Studier har indikerat potentialen i Chaga att bidra till hälsan genom dess antioxidativa egenskaper, som kan stödja kroppens naturliga försvarsmekanismer.

4 kvar i lager

349 kr
349 kr

Chaga Svamp (Inonotus obliquus) 1000 mg, †


† Dagligt värde ej etablerat

Förvaras torrt, bortom direkt solljus och utom räckhåll för barn.

Varning: Använd ej vid graviditet, amning, hantering av tunga maskiner. Ska inte ges till barn, rådfråga läkare i kombination med andra läkemedel

Forskning

Vad gör Chaga?

Chaga innehåller en mängd olika kemiska komponenter, bland annat melanin, men främst polysackarider.

Polysackarider är komplexa kolhydrater som bildas av långa kedjor av monosackarider.

De spelar avgörande roll i människokroppen och fungerar som energireserver, framför allt i form av glykogen som lagras i levern och musklerna, vilket kroppen använder för energi.

Polysackarider från kost, exempelvis cellulosa, fungerar som kostfiber och hjälper till med matsmältningen, främjar tarmhälsan och reglerar blodsockernivåerna.

Dessa funktioner är viktiga för att upprätthålla energibalansen, säkerställa matsmältningen och förebygga kroniska tillstånd som diabetes och hjärtsjukdomar.

Studier indikerar att Chaga har immunmodulerande effekter. Detta innebär att det kan bidra till att stärka immunförsvaret, vilket gör kroppen mer kapabel att bekämpa infektioner och sjukdomar.

Forskningsresultat

Immunsystem

5 resultat

Vikt & Blodsocker

3 resultat

Maghälsa

1 resultat

Fysisk prestanda

1 resultat

*Indikerat från individuella kliniska studier

Allmänt

Vad är Chaga?

 • Ursprung

  Chaga är en svamp som primärt växer på bark och fungerar som en antioxidant.

 • Användningsområde

  Chaga innehåller en stor mängd polysackarider. Polysackarider har möjlighet att förbättra olika aspekter av hälsan, bland annat reducera oxidativ stress, inflammation, virus och maghälsa.

 • Studier om Chaga

  Studier består till stor del av in vitro (cellnivå) och djurstudier men har visat på många intressanta resultat inom maghälsa, tumörbehandling och antioxidant effekt.

 • Chaga går även under namnen

  Inonotus obliquus

  Poria obliqua

  Polyporus obliquus

  Fuscoporia obliqua

Förutsättningar

Vad kan förväntas av Chaga?

Dosering

Medicinsk Ansvarsfriskrivning

Allt material, texter, bilder, nedladdningar, bilagor och all annan innehåll som finns på eller inom Lean Mass Labs Sweden AB:s webbplats är endast avsedda för informativa syften och är inte avsedda att ersätta råd, diagnos eller behandling från en kvalificerad medicinsk expert.

Användaren bör alltid tala med sin läkare eller annan kvalificerad medicinsk expert om eventuella medicinska frågor. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer förespråkar inte kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling, och ingen sida på webbplatsen förespråkar kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling. Om användaren använder läkemedel eller droger som förskrivits av en läkare måste användaren rådgöra med läkaren i fråga eller en likvärdig medicinsk yrkesperson innan användning av något kosttillskott. Om användaren genomgår medicinska behandlingar måste användaren rådgöra med sin respektive terapeut eller medicinska expert om möjliga interaktioner mellan användarens behandling (inklusive läkemedel och/eller droger) och eventuella kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll.

Lean Mass Labs Sweden AB påtar sig inte ansvar för åtgärder som vidtas efter att ha besökt webbplatsen och påtar sig inte heller ansvar om någon missbrukar kosttillskott. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer gör inte anspråk på att oförutsedda biverkningar inte kommer att inträffa, även vid korrekta doser, och tar inte på sig ansvaret för eventuella biverkningar från kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll. Lean Mass Labs Sweden AB gör varken några rekommendationer eller stöder några specifika tester, produkter, förfaranden, åsikter eller annan information som kan nämnas på webbplatsen.

Att förlita sig på någon information som tillhandahålls av Lean Mass Labs Sweden AB, dess direktörer, tjänstemän, anställda, affilierade, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare (kollektivt, dess "Representanter"), eller några besökare på webbplatsen är helt på användarens egen risk.

Lean Mass Labs Sweden AB friskriver sig från ansvar för eventuella skador, direkta eller indirekta, som kan uppstå till följd av användning eller missbruk av produkterna.

Våra villkor.

1-2 Kapslar

Dagligen

Morgon

Med eller utan måltid

Aktiveringstid

1-2 dagar

Förväntad påverkan

Antioxidant Aktivitet
Maghälsa
Inflammationsreducerande

Läs mer

Referenser

Visa

Innehållet som presenteras på dessa sidor är strikt hämtat från kliniska studier.

Vi rekommenderar starkt att inte använda denna information för kliniska bedömningar eller använda våra produkter utan att först rådgöra med din läkare.

Läs informationen som tillhandahålls av tillverkaren.

Detta inkluderar etiketter, varningar och användningsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Viktig information

Denna produkt är ett kosttillskott och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga några sjukdomar.

Produkten bör inte användas som ersättning för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Produkten ska förvaras på en torr och sval plats, undanröjd från direkt solljus och oåtkomlig för små barn.

Det är absolut nödvändigt att inte överskrida den rekommenderade dagliga doseringen som anges av tillverkaren eller en behörig hälsovårdspersonal.

Gravida kvinnor bör inte använda denna produkt utan uttrycklig rekommendation och godkännande från en kvalificerad läkare eller annan medicinsk expert.

 Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning.

Individer som har hälsoproblem eller som är under medicinsk behandling bör konsultera en läkare eller annan behörig hälsovårdspersonal innan användning av denna produkt.

Observera att ovanstående riktlinjer inte ersätter professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vid frågor eller osäkerhet, konsultera alltid med en kvalificerad hälsovårdspersonal.

Läs mer om våra villkor här