Inga recensioner Inga recensioner

Kollagenpeptider

Kollagen är ett protein som är avgörande för hudens, benens och ledernas hälsa. Det används för att främja hudens elasticitet och minska tecken på åldrande. Inte bara förbättrar kollagentillskott hudens hydrering och elasticitet, utan är en viktig del av vår normala ledhälsa. Se forskningsresultat här.

2 kvar i lager

399 kr
399 kr

Kalorier 41, †
Protein 11g, †
Sodium 70mg,3%
Hydroliserad Bovin Kollagen Peptider 12mg, †

Övriga ingredienser: Inga


† Dagligt värde ej etablerat

Förvaras torrt, bortom direkt solljus och utom räckhåll för barn.

Varning: Använd ej vid graviditet, amning, hantering av tunga maskiner. Ska inte ges till barn, rådfråga läkare i kombination med andra läkemedel

Forskning

Vad gör Kollagenpeptider?

Kollagen utgör det mest förekommande proteinet i människokroppen och spelar en avgörande roll för huden, lederna, benen och bindväven. Konsumtion av kollagen är ofta inriktad på att främja hudens och benens hälsa samt att bibehålla sunda leder.

Peptider är aminosyror, som är byggstenar i proteiner, och besitter egenskaper som liknar kollagens. Dessa används ofta för liknande syften som kollagen.

Forskningsresultat

Fysisk Prestanda

1 resultat

Hudhälsa

1 resultat

Benhälsa

1 resultat

*Indikerat från individuella kliniska studier

Allmänt

Vad är Kollagen & Biotin?

  • Ursprung

    Kollagen är ett protein som finns i kroppens bindväv, medan peptider är korta kedjor av aminosyror.

  • Användningsområde

    Kollagen används för att förbättra kroppens leder och hud.

    Peptider läggs till för att förbättra dessa egenskaper ytterligare.

Förutsättningar

Vad kan förväntas av kollagenpeptider?

Dosering

Medicinsk Ansvarsfriskrivning

Allt material, texter, bilder, nedladdningar, bilagor och all annan innehåll som finns på eller inom Lean Mass Labs Sweden AB:s webbplats är endast avsedda för informativa syften och är inte avsedda att ersätta råd, diagnos eller behandling från en kvalificerad medicinsk expert.

Användaren bör alltid tala med sin läkare eller annan kvalificerad medicinsk expert om eventuella medicinska frågor. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer förespråkar inte kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling, och ingen sida på webbplatsen förespråkar kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling. Om användaren använder läkemedel eller droger som förskrivits av en läkare måste användaren rådgöra med läkaren i fråga eller en likvärdig medicinsk yrkesperson innan användning av något kosttillskott. Om användaren genomgår medicinska behandlingar måste användaren rådgöra med sin respektive terapeut eller medicinska expert om möjliga interaktioner mellan användarens behandling (inklusive läkemedel och/eller droger) och eventuella kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll.

Lean Mass Labs Sweden AB påtar sig inte ansvar för åtgärder som vidtas efter att ha besökt webbplatsen och påtar sig inte heller ansvar om någon missbrukar kosttillskott. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer gör inte anspråk på att oförutsedda biverkningar inte kommer att inträffa, även vid korrekta doser, och tar inte på sig ansvaret för eventuella biverkningar från kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll. Lean Mass Labs Sweden AB gör varken några rekommendationer eller stöder några specifika tester, produkter, förfaranden, åsikter eller annan information som kan nämnas på webbplatsen.

Att förlita sig på någon information som tillhandahålls av Lean Mass Labs Sweden AB, dess direktörer, tjänstemän, anställda, affilierade, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare (kollektivt, dess "Representanter"), eller några besökare på webbplatsen är helt på användarens egen risk.

Lean Mass Labs Sweden AB friskriver sig från ansvar för eventuella skador, direkta eller indirekta, som kan uppstå till följd av användning eller missbruk av produkterna.

Våra villkor.

12 - 20mg

Dagligen

Morgon

Med eller utan måltid

Aktiveringstid

4-8 veckor

Många användare rapporterar märkbara förändringar inom ungefär 4 till 8 veckor, men detta kan variera beroende på individens hälsostatus, ålder, dosering av kollagentillskott, och specifika behov eller tillstånd.

Förväntad påverkan

Hudhälsa
Ledhälsa
Naglar & Hår
Benhälsa

Det är viktigt att notera att individuella resultat kan variera beroende på individuella faktorer som ålder, livsstil och befintlig hud-, hår- och ledhälsa.

Innehållet som presenteras på dessa sidor är strikt hämtat från kliniska studier.

Vi rekommenderar starkt att inte använda denna information för kliniska bedömningar eller använda våra produkter utan att först rådgöra med din läkare.

Läs informationen som tillhandahålls av tillverkaren.

Detta inkluderar etiketter, varningar och användningsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Viktig information

Denna produkt är ett kosttillskott och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga några sjukdomar.

Produkten bör inte användas som ersättning för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Produkten ska förvaras på en torr och sval plats, undanröjd från direkt solljus och oåtkomlig för små barn.

Det är absolut nödvändigt att inte överskrida den rekommenderade dagliga doseringen som anges av tillverkaren eller en behörig hälsovårdspersonal.

Gravida kvinnor bör inte använda denna produkt utan uttrycklig rekommendation och godkännande från en kvalificerad läkare eller annan medicinsk expert.

 Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning.

Individer som har hälsoproblem eller som är under medicinsk behandling bör konsultera en läkare eller annan behörig hälsovårdspersonal innan användning av denna produkt.

Observera att ovanstående riktlinjer inte ersätter professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vid frågor eller osäkerhet, konsultera alltid med en kvalificerad hälsovårdspersonal.

Läs mer om våra villkor här