Betyg: 5.0 av 5.0 (1)

NMN 99%


Finns i lager

449 kr

Finns i lager

899 kr
449 kr

Nicotinamide Mononucleotide (99%) 250mg, †

Övriga ingredienser: Gelatin (kapsel), organiskt rismjöl

Allergier: Sojafri, Glutenfri, icke-GMO


† Dagligt värde ej etablerat

Förvaras torrt, bortom direkt solljus och utom räckhåll för barn.

Varning: Använd ej vid graviditet, amning, hantering av tunga maskiner. Ska inte ges till barn, rådfråga läkare i kombination med andra läkemedel

Forskning

Vad gör NMN?

NMN tas som ett kosttillskott för att öka nivåerna av koenzymet NAD+. Det är ännu inte känt om NMN kommer att ha samma terapeutiska effekter på människor som observerats i studier på möss, men nyare bevis är lovande.

Hittills har de flesta randomiserade kontrollerade studier på människor fokuserat på att bevisa säkerheten hos NMN-tillskott och deras förmåga att öka blodets NAD+-nivåer i olika befolkningsgrupper.

Viss klinisk forskning har visat att NMN ökar fysisk förmåga hos äldre, förbättrar biomarkörer för hjärt-kärlsjukdomar som artärstelhet, och ökar cellulära NAD+/NADH-nivåer.

Forskningsresultat

DNA & Åldrande

2 resultat

Blocksocker & Vikt

4 resultat

NAD+ med NMN

1 resultat

Fysisk prestanda

1 resultat

Kognition

1 resultat

*Indikerat från individuella kliniska studier

Allmänt

Vad är NMN?

 • Ursprung

  NMN är en naturligt förekommande form av vitamin B3 och spårmängder (koncentrationer som inte överstiger 0,002% efter vikt) kan hittas i frukt och grönsaker som avokado, broccoli, tomater, gurkor, kål och edamame.

 • Användningsområde

  NMN används och studeras för att reducera åldersrelaterade problem.

 • Föregångare till NAD+

  NMN är en föregångare till NAD+. NAD+ är ett koenzym som finns i alla celler och krävs för många biologiska processer.

 • Minskning med Ålder

  NAD+-nivåerna minskar naturligt med åldern och når mindre än 50% av ungdomliga nivåer vid medelåldern.

 • Låga nivåer av NAD+

  Låga NAD+-nivåer har kopplats till ökad inflammation och oxidativ stress samt till utveckling av åldersrelaterade problem som högt blodtryck, demens och typ 2-diabetes.

Förutsättningar

Vad kan förväntas av NMN?

Dosering

Medicinsk Ansvarsfriskrivning

Allt material, texter, bilder, nedladdningar, bilagor och all annan innehåll som finns på eller inom Lean Mass Labs Sweden AB:s webbplats är endast avsedda för informativa syften och är inte avsedda att ersätta råd, diagnos eller behandling från en kvalificerad medicinsk expert.

Användaren bör alltid tala med sin läkare eller annan kvalificerad medicinsk expert om eventuella medicinska frågor. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer förespråkar inte kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling, och ingen sida på webbplatsen förespråkar kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling. Om användaren använder läkemedel eller droger som förskrivits av en läkare måste användaren rådgöra med läkaren i fråga eller en likvärdig medicinsk yrkesperson innan användning av något kosttillskott. Om användaren genomgår medicinska behandlingar måste användaren rådgöra med sin respektive terapeut eller medicinska expert om möjliga interaktioner mellan användarens behandling (inklusive läkemedel och/eller droger) och eventuella kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll.

Lean Mass Labs Sweden AB påtar sig inte ansvar för åtgärder som vidtas efter att ha besökt webbplatsen och påtar sig inte heller ansvar om någon missbrukar kosttillskott. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer gör inte anspråk på att oförutsedda biverkningar inte kommer att inträffa, även vid korrekta doser, och tar inte på sig ansvaret för eventuella biverkningar från kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll. Lean Mass Labs Sweden AB gör varken några rekommendationer eller stöder några specifika tester, produkter, förfaranden, åsikter eller annan information som kan nämnas på webbplatsen.

Att förlita sig på någon information som tillhandahålls av Lean Mass Labs Sweden AB, dess direktörer, tjänstemän, anställda, affilierade, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare (kollektivt, dess "Representanter"), eller några besökare på webbplatsen är helt på användarens egen risk.

Lean Mass Labs Sweden AB friskriver sig från ansvar för eventuella skador, direkta eller indirekta, som kan uppstå till följd av användning eller missbruk av produkterna.

Våra villkor.

2-4 Kapslar

Dagligen

Morgon

Med måltid

Aktiveringstid

2-3 Veckor

När det gäller att ta NMN-tillskott på en konsekvent och daglig basis, bör du förvänta dig att se resultat inom två till tre veckor. Så snart din första dos av NMN intas i din kropp, kommer den att börja verka inom femton minuter, men du kanske inte fysiskt kan se eller känna några av fördelarna förrän vid två- till treveckorsmärket.

Förväntad påverkan

Ökade NAD+ Nivåer

I en dubbelblind klinisk studie med 80 medelålders vuxna sågs signifikant ökade nivåerna av blodets NAD+ efter 30 dagar, men resultat bör kunna mätas tidigare än så.

Kvalitetssäkring

Certifikat och Tester

Innehållet som presenteras på dessa sidor är strikt hämtat från kliniska studier.

Vi rekommenderar starkt att inte använda denna information för kliniska bedömningar eller använda våra produkter utan att först rådgöra med din läkare.

Läs informationen som tillhandahålls av tillverkaren.

Detta inkluderar etiketter, varningar och användningsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Viktig information

Denna produkt är ett kosttillskott och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga några sjukdomar.

Produkten bör inte användas som ersättning för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Produkten ska förvaras på en torr och sval plats, undanröjd från direkt solljus och oåtkomlig för små barn.

Det är absolut nödvändigt att inte överskrida den rekommenderade dagliga doseringen som anges av tillverkaren eller en behörig hälsovårdspersonal.

Gravida kvinnor bör inte använda denna produkt utan uttrycklig rekommendation och godkännande från en kvalificerad läkare eller annan medicinsk expert.

 Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning.

Individer som har hälsoproblem eller som är under medicinsk behandling bör konsultera en läkare eller annan behörig hälsovårdspersonal innan användning av denna produkt.

Observera att ovanstående riktlinjer inte ersätter professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vid frågor eller osäkerhet, konsultera alltid med en kvalificerad hälsovårdspersonal.

Läs mer om våra villkor här

Customer Reviews

Based on 1 review
100%
(1)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
S
SG
Bra!

Tar varje dag och känner mig piggare