Inga recensioner Inga recensioner

L-Teanin


Finns i lager

299 kr
299 kr

L-Teanin 200mg, †

Övriga Ingredienser: Gelatin (Kapsel), Rismjöl

Allergier: Sojafri, Glutenfri, icke-GMO


† Dagligt värde ej etablerat

Förvaras torrt, bortom direkt solljus och utom räckhåll för barn.

Varning: Använd ej vid graviditet, amning, hantering av tunga maskiner. Ska inte ges till barn, rådfråga läkare i kombination med andra läkemedel

höjdpunkter från forskning

Vad gör L-Teanin?*

En ny systematisk översikt från November 2023 undersökte effekterna av
L-Teanin-tillskott på sömnkvalitet som tyder på att L-Teanin kan vara användbart för att förbättra sömn.

Ytterligare studier har föreslagit att L-Teanin kan ha positiva effekter på dämpning av ångest och psykologisk stress.

Forskningsresultat

Sömn & Avkoppling

4 resultat

Kognition

2 resultat

Blodtryck

2 resultat

Inflammation

1 resultat

*Indikerat från individuella kliniska studier

Översikt

Vad är L-Teanin?

 • Naturligt Ursprung

  L-Teanin finns främst i grönt te och vissa naturliga källor.

 • Kemiskt Ursprung

  L-Teanin är en naturligt förekommande, icke-proteinsyntes stimulerande (muskelbyggande) aminosyra.

 • Användningsområde

  L-Teanin används primärt i samband med sömn och ångest.

 • Fynd från forskning

  Studier har visat primära resultat inom sömn, avslappning, men även sekundära utfall inom kognition och blodtryck.

Förutsättningar

Vad kan förväntas av L-Teanin?

Dosering

Medicinsk Ansvarsfriskrivning

Allt material, texter, bilder, nedladdningar, bilagor och all annan innehåll som finns på eller inom Lean Mass Labs Sweden AB:s webbplats är endast avsedda för informativa syften och är inte avsedda att ersätta råd, diagnos eller behandling från en kvalificerad medicinsk expert.

Användaren bör alltid tala med sin läkare eller annan kvalificerad medicinsk expert om eventuella medicinska frågor. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer förespråkar inte kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling, och ingen sida på webbplatsen förespråkar kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling. Om användaren använder läkemedel eller droger som förskrivits av en läkare måste användaren rådgöra med läkaren i fråga eller en likvärdig medicinsk yrkesperson innan användning av något kosttillskott. Om användaren genomgår medicinska behandlingar måste användaren rådgöra med sin respektive terapeut eller medicinska expert om möjliga interaktioner mellan användarens behandling (inklusive läkemedel och/eller droger) och eventuella kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll.

Lean Mass Labs Sweden AB påtar sig inte ansvar för åtgärder som vidtas efter att ha besökt webbplatsen och påtar sig inte heller ansvar om någon missbrukar kosttillskott. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer gör inte anspråk på att oförutsedda biverkningar inte kommer att inträffa, även vid korrekta doser, och tar inte på sig ansvaret för eventuella biverkningar från kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll. Lean Mass Labs Sweden AB gör varken några rekommendationer eller stöder några specifika tester, produkter, förfaranden, åsikter eller annan information som kan nämnas på webbplatsen.

Att förlita sig på någon information som tillhandahålls av Lean Mass Labs Sweden AB, dess direktörer, tjänstemän, anställda, affilierade, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare (kollektivt, dess "Representanter"), eller några besökare på webbplatsen är helt på användarens egen risk.

Lean Mass Labs Sweden AB friskriver sig från ansvar för eventuella skador, direkta eller indirekta, som kan uppstå till följd av användning eller missbruk av produkterna.

Våra villkor.

1-2 Kapslar

Dagligen / Vid behov

30-60 minuter innan sömn

Utan måltid

Aktiveringstid

2-4 Dagar

Resultat kan variera, men individer ser vanligtvis effekt inom några dagar av regelbunden konsumtion, medan andra kan ta längre.

Förväntad påverkan

Ökad REM-sömn
Stressreducerande
Ingen trötthet följande dag

Det flesta upplever effekt efter några dagar. För bästa resultat, integrera L-Teanin i din dagliga rutin.

Övrigt

Bra att veta - L-Teanin

 • L-Teanin tolereras väl hos människor utan rapporterade biverkningar eller toxicitet.

 • En råttestudie visade inga toxiska effekter vid intag av 4 000 mg L-Teanin per kg kroppsvikt dagligen i 13 veckor

 • Andra djurstudier har inte heller funnit toxicitet, även vid höga doser.

 • Ej beroendeframkallande

 • Ingen trötthet följande dag

Kvalitetssäkring

Potentiella bieffekter

 • L-Teanin kan potentiellt sänka blodtrycket i vissa situationer.
 • Som försiktighetsåtgärd bör personer som tar blodtrycksmediciner enligt recept rådfråga sin läkare innan de konsumerar L-Teanin-tillskott.

Kvalitetssäkring

Certifikat och Tester

Innehållet som presenteras på dessa sidor är strikt hämtat från kliniska studier.

Vi rekommenderar starkt att inte använda denna information för kliniska bedömningar eller använda våra produkter utan att först rådgöra med din läkare.

Läs informationen som tillhandahålls av tillverkaren.

Detta inkluderar etiketter, varningar och användningsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Viktig information

Denna produkt är ett kosttillskott och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga några sjukdomar.

Produkten bör inte användas som ersättning för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Produkten ska förvaras på en torr och sval plats, undanröjd från direkt solljus och oåtkomlig för små barn.

Det är absolut nödvändigt att inte överskrida den rekommenderade dagliga doseringen som anges av tillverkaren eller en behörig hälsovårdspersonal.

Gravida kvinnor bör inte använda denna produkt utan uttrycklig rekommendation och godkännande från en kvalificerad läkare eller annan medicinsk expert.

 Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning.

Individer som har hälsoproblem eller som är under medicinsk behandling bör konsultera en läkare eller annan behörig hälsovårdspersonal innan användning av denna produkt.

Observera att ovanstående riktlinjer inte ersätter professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vid frågor eller osäkerhet, konsultera alltid med en kvalificerad hälsovårdspersonal.

Läs mer om våra villkor här