Dihydromyricetin (DHM)

Skickas inom 14 dagar

449 kr
449 kr

Dihydromyricetin (Ampelopsis grossedentata) 1000mg, †

Övriga ingredienser: Gelatin (kapsel)


† Dagligt värde ej etablerat

Förvaras torrt, bortom direkt solljus och utom räckhåll för barn.

Varning: Använd ej vid graviditet, amning, hantering av tunga maskiner. Ska inte ges till barn, rådfråga läkare i kombination med andra läkemedel

Översikt

Vad är Dihydromyricetin?

  • Ursprung

    Dihydromyricetin (DHM) är en flavonoid, en typ av organisk förening som finns i många växter. DHM utvinns oftast från rötter eller bark från växter i vinranksfamiljen (Vitaceae), till exempel Ampelopsis grossedentata (kinesisk vinranka) och Hovenia dulcis (japansk russinträd).

  • Användningsområde

    DHM har länge använts inom traditionell kinesisk medicin för att behandla en rad olika åkommor, inklusive alkoholförgiftning, alkoholberoende, leversjukdomar och erektil dysfunktion. I modern forskning undersöks DHM för dess potentiella hälsofrämjande egenskaper inom flera områden, däribland: Alkoholberoende, Leverhälsa, Hjärnhälsa, Hormonbalans, Antioxidant Aktivitet

  • Fynd från Forskning

    Studierna, som till största delen är djurstudier, har visat att Dihydromyricetin kan ha flera positiva effekter på hälsan. DHM framstår som en lovande substans med potential att på olika sätt bidra till förbättrad hälsa. Dock krävs mer forskning för att förtydliga dessa resultat och för att bestämma optimala doser och användningsområden.

höjdpunkter från forskning

Vad gör Dihydromyricetin?

Forskningen indikerar på att DHM påverkar alkoholens absorption minskar i tarmen, vilket leder till att mindre alkohol når blodomloppet som leder till lägre nivåer av alkohol i blodet. 

Djurstudier har även visat indikationer på att DHM har möjlighet att hjälpa kroppen skydda sig mot de skadliga effekterna av alkohol, såsom oxidation och inflammation.

Forskningsresultat

Alkohol

1 resultat

Lever

3 resultat

Inflammation

1 resultat

*Indikerat från individuella kliniska studier

Förutsättningar

Vad kan förväntas av Dihydromyricetin (DHM)

Dosering

Medicinsk Ansvarsfriskrivning

Allt material, texter, bilder, nedladdningar, bilagor och all annan innehåll som finns på eller inom Lean Mass Labs Sweden AB:s webbplats är endast avsedda för informativa syften och är inte avsedda att ersätta råd, diagnos eller behandling från en kvalificerad medicinsk expert.

Användaren bör alltid tala med sin läkare eller annan kvalificerad medicinsk expert om eventuella medicinska frågor. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer förespråkar inte kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling, och ingen sida på webbplatsen förespråkar kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling. Om användaren använder läkemedel eller droger som förskrivits av en läkare måste användaren rådgöra med läkaren i fråga eller en likvärdig medicinsk yrkesperson innan användning av något kosttillskott. Om användaren genomgår medicinska behandlingar måste användaren rådgöra med sin respektive terapeut eller medicinska expert om möjliga interaktioner mellan användarens behandling (inklusive läkemedel och/eller droger) och eventuella kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll.

Lean Mass Labs Sweden AB påtar sig inte ansvar för åtgärder som vidtas efter att ha besökt webbplatsen och påtar sig inte heller ansvar om någon missbrukar kosttillskott. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer gör inte anspråk på att oförutsedda biverkningar inte kommer att inträffa, även vid korrekta doser, och tar inte på sig ansvaret för eventuella biverkningar från kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll. Lean Mass Labs Sweden AB gör varken några rekommendationer eller stöder några specifika tester, produkter, förfaranden, åsikter eller annan information som kan nämnas på webbplatsen.

Att förlita sig på någon information som tillhandahålls av Lean Mass Labs Sweden AB, dess direktörer, tjänstemän, anställda, affilierade, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare (kollektivt, dess "Representanter"), eller några besökare på webbplatsen är helt på användarens egen risk.

Lean Mass Labs Sweden AB friskriver sig från ansvar för eventuella skador, direkta eller indirekta, som kan uppstå till följd av användning eller missbruk av produkterna.

Våra villkor.

1-2 Kapslar

Vid alkoholintag

Vid behov

Med eller utan måltid

Aktiveringstid

1-2 timmar

DHM absorberas snabbt i kroppen och når maximal koncentration i blodet inom 30-60 minuter. Effekterna av DHM kan börja märkas inom några timmar efter intag.

Förväntad påverkan

Leverskydd
Minskade nackdelar från alkohol

Kroppens alkoholmetabolism styrs av en rad olika faktorer som ålder, diet, livsstil, kön och genetik. Resultaten kan variera.

Innehållet som presenteras på dessa sidor är strikt hämtat från kliniska studier.

Vi rekommenderar starkt att inte använda denna information för kliniska bedömningar eller använda våra produkter utan att först rådgöra med din läkare.

Läs informationen som tillhandahålls av tillverkaren.

Detta inkluderar etiketter, varningar och användningsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Viktig information

Denna produkt är ett kosttillskott och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga några sjukdomar.

Produkten bör inte användas som ersättning för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Produkten ska förvaras på en torr och sval plats, undanröjd från direkt solljus och oåtkomlig för små barn.

Det är absolut nödvändigt att inte överskrida den rekommenderade dagliga doseringen som anges av tillverkaren eller en behörig hälsovårdspersonal.

Gravida kvinnor bör inte använda denna produkt utan uttrycklig rekommendation och godkännande från en kvalificerad läkare eller annan medicinsk expert.

 Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning.

Individer som har hälsoproblem eller som är under medicinsk behandling bör konsultera en läkare eller annan behörig hälsovårdspersonal innan användning av denna produkt.

Observera att ovanstående riktlinjer inte ersätter professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vid frågor eller osäkerhet, konsultera alltid med en kvalificerad hälsovårdspersonal.

Läs mer om våra villkor här