Inga recensioner Inga recensioner

Mucuna Pruriens

Finns i lager

399 kr
399 kr

Mucuna Pruriens, 500 mg, †

Övriga ingredienser: Hypromellos (kapsel), mikrokristallin cellulosa


† Dagligt värde ej etablerat

Förvaras torrt, bortom direkt solljus och utom räckhåll för barn.

Varning: Använd ej vid graviditet, amning, hantering av tunga maskiner. Ska inte ges till barn, rådfråga läkare i kombination med andra läkemedel

Översikt

Vad är Mucuna Pruriens?

 • Ursprung

  Växer på klätterväxter i tropiska områden som Asien, Afrika och Sydamerika, även känd som sammetsböna.

 • Användningsområde

  Extrakt studeras idag för användning inom hormonnivåer och fertilitet.Används i form av extrakt baserat på dess L-DOPA-innehåll.

 • Fynd från forskning

  Mucuna pruriens har också studerats i sammanhang med spermakvalitet hos infertila män. Preliminära bevis tyder på att det är effektivt, med förbättringar i spermans rörlighet och koncentration som dess mest välunderbyggda effekter.

  Verkningsmekanismen är fortfarande oklar, men de bevis som hittills finns tyder på att det kan förbättra spermakvaliteten avsevärt hos infertila män med ett normalt spermieantal.

höjdpunkter från forskning

Vad gör Mucuna Pruriens?

Studier om Mucuna Pruriens har främst visat resultat i relation till behandling av Parkinsons sjukdom. Detta är till stor del på grund av det höga innehållet av L-DOPA, en föregångare till Dopamin, som finns i bönan.

Mucuna Pruriens undersöks även i samband med spermakvalitet hos infertila män. Preliminära bevis tyder på att det är effektivt, med förbättringar i spermans rörlighet och koncentration som de mest välunderbyggda effekterna.

Hur Mucuna Pruriens ökar dessa värden är ännu inte helt klarlagt.

Forskningsresultat

Dopamin

2 resultat

Avslappning

1 resultat

Fertilitet

4 resultat

Testosteron

1 resultat

*Indikerat från individuella kliniska studier

Förutsättningar

Vad kan förväntas av Mucuna Pruriens?

Dosering

Medicinsk Ansvarsfriskrivning

Allt material, texter, bilder, nedladdningar, bilagor och all annan innehåll som finns på eller inom Lean Mass Labs Sweden AB:s webbplats är endast avsedda för informativa syften och är inte avsedda att ersätta råd, diagnos eller behandling från en kvalificerad medicinsk expert.

Användaren bör alltid tala med sin läkare eller annan kvalificerad medicinsk expert om eventuella medicinska frågor. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer förespråkar inte kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling, och ingen sida på webbplatsen förespråkar kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling. Om användaren använder läkemedel eller droger som förskrivits av en läkare måste användaren rådgöra med läkaren i fråga eller en likvärdig medicinsk yrkesperson innan användning av något kosttillskott. Om användaren genomgår medicinska behandlingar måste användaren rådgöra med sin respektive terapeut eller medicinska expert om möjliga interaktioner mellan användarens behandling (inklusive läkemedel och/eller droger) och eventuella kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll.

Lean Mass Labs Sweden AB påtar sig inte ansvar för åtgärder som vidtas efter att ha besökt webbplatsen och påtar sig inte heller ansvar om någon missbrukar kosttillskott. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer gör inte anspråk på att oförutsedda biverkningar inte kommer att inträffa, även vid korrekta doser, och tar inte på sig ansvaret för eventuella biverkningar från kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll. Lean Mass Labs Sweden AB gör varken några rekommendationer eller stöder några specifika tester, produkter, förfaranden, åsikter eller annan information som kan nämnas på webbplatsen.

Att förlita sig på någon information som tillhandahålls av Lean Mass Labs Sweden AB, dess direktörer, tjänstemän, anställda, affilierade, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare (kollektivt, dess "Representanter"), eller några besökare på webbplatsen är helt på användarens egen risk.

Lean Mass Labs Sweden AB friskriver sig från ansvar för eventuella skador, direkta eller indirekta, som kan uppstå till följd av användning eller missbruk av produkterna.

Våra villkor.

2-6 Kapslar

Dagligen

Morgon

Med eller utan måltid

Aktiveringstid

+3 Dagar

Vissa effekter kan upplevas inom dagar, medan andra kan kräva längre tids användning.

Förväntad påverkan

Spermiehälsa
Avslappning
Hormonbalans

De förväntade effekterna av Mucuna Pruriens kan variera beroende på dosering och individuell respons. Effekter på humör, fertilitet och motoriska funktioner har rapporterats.

Innehållet som presenteras på dessa sidor är strikt hämtat från kliniska studier.

Vi rekommenderar starkt att inte använda denna information för kliniska bedömningar eller använda våra produkter utan att först rådgöra med din läkare.

Läs informationen som tillhandahålls av tillverkaren.

Detta inkluderar etiketter, varningar och användningsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Viktig information

Denna produkt är ett kosttillskott och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga några sjukdomar.

Produkten bör inte användas som ersättning för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Produkten ska förvaras på en torr och sval plats, undanröjd från direkt solljus och oåtkomlig för små barn.

Det är absolut nödvändigt att inte överskrida den rekommenderade dagliga doseringen som anges av tillverkaren eller en behörig hälsovårdspersonal.

Gravida kvinnor bör inte använda denna produkt utan uttrycklig rekommendation och godkännande från en kvalificerad läkare eller annan medicinsk expert.

 Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning.

Individer som har hälsoproblem eller som är under medicinsk behandling bör konsultera en läkare eller annan behörig hälsovårdspersonal innan användning av denna produkt.

Observera att ovanstående riktlinjer inte ersätter professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vid frågor eller osäkerhet, konsultera alltid med en kvalificerad hälsovårdspersonal.

Läs mer om våra villkor här