Inga recensioner Inga recensioner

AstaReal® Astaxanthin 12mg

Astaxantin är en karotenoid (ett näringsämne) och en stark antioxidant (skydd mot celldöd) som utvinns från alger, men hittas även i olika typer av fisk- och skaldjur. Ämnet har en karaktäristisk röd pigment som ger djuren och växterna sin tydliga färg.

 

AstaReal® är en svensk, patenterad variant.

Finns i lager

499 kr
499 kr

Astaxanthin (AstaReal®) 12mg, †
- (från Haematococcus pluvialis)


† Dagligt värde ej etablerat

Förvaras torrt, bortom direkt solljus och utom räckhåll för barn.

Varning: Använd ej vid graviditet, amning, hantering av tunga maskiner. Ska inte ges till barn, rådfråga läkare i kombination med andra läkemedel

Forskning

Astaxantin i klinska studier

Astaxantin har god stöd i forskning, med över 70 kliniska studier. 2024 publicerades en metanalys på Astaxantin som visade många fördelar, specifikt i relation till fysisk prestanda.

Forskningsresultat

Träning & Viktnedgång

3 resultat

Blodtryck

1 resultat

DNA + Oxidativ stress

2 resultat

Hud

1 resultat

*Indikerat från individuella kliniska studier

Vad är Astaxanthin?

Kusin till beta-karoten

  • AstraReal® - ett svenskt ursprung

    AstaReal har sitt ursprung från Uppsala universitet, ett av världens mest prestigefyllda universitet. I början av 1990-talet etablerades deras första produktionsanläggning i Gustavsberg, Sverige, och blev det första företaget i världen att kommersiellt producera naturligt astaxantin.

  • Skydd mot UV-strålning

    Eftersom Haematococcus pluvialis ofta växer på platser som är utsatta för intensivt solljus under sin vilofas, fungerar astaxantin som skydd för cellkärnan mot fria radikaler som genereras av UV-strålning och som annars skulle orsaka skador på dess DNA och peroxidation av energireserver.

Förutsättningar

För bäst effekt

Dosering

Medicinsk Ansvarsfriskrivning

Allt material, texter, bilder, nedladdningar, bilagor och all annan innehåll som finns på eller inom Lean Mass Labs Sweden AB:s webbplats är endast avsedda för informativa syften och är inte avsedda att ersätta råd, diagnos eller behandling från en kvalificerad medicinsk expert.

Användaren bör alltid tala med sin läkare eller annan kvalificerad medicinsk expert om eventuella medicinska frågor. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer förespråkar inte kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling, och ingen sida på webbplatsen förespråkar kosttillskott över korrekt medicinsk rådgivning eller behandling. Om användaren använder läkemedel eller droger som förskrivits av en läkare måste användaren rådgöra med läkaren i fråga eller en likvärdig medicinsk yrkesperson innan användning av något kosttillskott. Om användaren genomgår medicinska behandlingar måste användaren rådgöra med sin respektive terapeut eller medicinska expert om möjliga interaktioner mellan användarens behandling (inklusive läkemedel och/eller droger) och eventuella kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll.

Lean Mass Labs Sweden AB påtar sig inte ansvar för åtgärder som vidtas efter att ha besökt webbplatsen och påtar sig inte heller ansvar om någon missbrukar kosttillskott. Lean Mass Labs Sweden AB och dess redaktörer gör inte anspråk på att oförutsedda biverkningar inte kommer att inträffa, även vid korrekta doser, och tar inte på sig ansvaret för eventuella biverkningar från kosttillskott eller metoder som nämns på webbplatsen och dess innehåll. Lean Mass Labs Sweden AB gör varken några rekommendationer eller stöder några specifika tester, produkter, förfaranden, åsikter eller annan information som kan nämnas på webbplatsen.

Att förlita sig på någon information som tillhandahålls av Lean Mass Labs Sweden AB, dess direktörer, tjänstemän, anställda, affilierade, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare (kollektivt, dess "Representanter"), eller några besökare på webbplatsen är helt på användarens egen risk.

Lean Mass Labs Sweden AB friskriver sig från ansvar för eventuella skador, direkta eller indirekta, som kan uppstå till följd av användning eller missbruk av produkterna.

Våra villkor.

1-2 kapslar

Dagligen

Morgon / Kväll

Med måltid

Aktiveringstid

7 till 14 dagar

På grund av att Astaxantin är en karotenoid och relaterat till metabolismen av vitamin A (en fettlöslig vitamin) skulle det vara klokt att ta Astaxantin tillsammans med måltid.

Förväntad påverkan

Fysisk prestanda
Vikt
Hudhälsa
Oxidativ Stress
Muskelsyresättning
DNA skydd
LDL Oxidering

Innehållet som presenteras på dessa sidor är strikt hämtat från kliniska studier.

Vi rekommenderar starkt att inte använda denna information för kliniska bedömningar eller använda våra produkter utan att först rådgöra med din läkare.

Läs informationen som tillhandahålls av tillverkaren.

Detta inkluderar etiketter, varningar och användningsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten.

Viktig information

Denna produkt är ett kosttillskott och är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga några sjukdomar.

Produkten bör inte användas som ersättning för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

Produkten ska förvaras på en torr och sval plats, undanröjd från direkt solljus och oåtkomlig för små barn.

Det är absolut nödvändigt att inte överskrida den rekommenderade dagliga doseringen som anges av tillverkaren eller en behörig hälsovårdspersonal.

Gravida kvinnor bör inte använda denna produkt utan uttrycklig rekommendation och godkännande från en kvalificerad läkare eller annan medicinsk expert.

 Denna information är inte avsedd som medicinsk rådgivning.

Individer som har hälsoproblem eller som är under medicinsk behandling bör konsultera en läkare eller annan behörig hälsovårdspersonal innan användning av denna produkt.

Observera att ovanstående riktlinjer inte ersätter professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Vid frågor eller osäkerhet, konsultera alltid med en kvalificerad hälsovårdspersonal.

Läs mer om våra villkor här

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)