Vad du behöver veta om munandning

|

Tid att läsa 4 min

Översikt

Vad är munandning?

Ibland andas individer enbart genom munnen, vilket kallas för munandning.

Munandning blir ofta nödvändigt när man inte kan andas genom näsan på grund av blockering från till exempel allergier eller en förkylning. Vid intensiv träning kan det också vara fördelaktigt att andas genom munnen för att snabbare tillföra syre till musklerna.


Mer och mer forskning pekar på att munandning har konsekvenser på både vår hälsa och vårt utseende.

Nose and mouth breather comparison

Näsandning

En person som primärt andas genom munnen har:


 • Välutvecklad käke
 • Rak näsa & haka
 • Stängd mun
 • Brett ansikte
 • Alerta ögon
 • Normal tandstruktur

Munandning hos barn

Hos barn kan munandning kan leda till en rad olika problem:


 • Svag käke
 • Överbett
 • Dubbelhaka
 • Sjunkande ögon
 • Krokad näsa
 • Smalt ansikte
 • Abnormal tandform

Munandning hos vuxna

Hos vuxna kan långvarig munandning resultera i:


 • Dålig andedräkt
 • Tandköttsproblem
 • Sömnapné och snarkning

Samt förvärra symtom på andra sjukdomstillstånd.

Orsaker till munandning


Den bakomliggande orsaken till de flesta fall av munandning är en blockerad (helt eller delvis blockerad) näsluftväg.


Med andra ord finns det något som hindrar luften från att passera fritt in genom näsan. Om din näsa är blockerad, vänder sig kroppen automatiskt till den enda andra källan som kan tillföra syre — din mun.

Det kan exempelvis vara:


 • Nästäppa orsakad av allergier, förkylning eller en bihåleinflammation
 • Förstorade adenoider (körtel bakom näsan) eller halsmandlar
 • Sne nässkiljevägg eller näspolyper
 • Förstorade näsmusslor
 • Näsans form
 • Käkens form och storlek
 • Tumörer (sällsynta)
Woman in bed with flu

Hur vet jag om jag andas genom munnen?


Du kanske inte märker själv att du andas genom munnen, istället för näsan. Personer som andas genom munnen under natten kan lida av:


 • Snarkning
 • Sömnapné
 • Muntorrhet
 • Dålig andedräkt
 • Kronisk trötthet
 • Brainfog

Couple in bed, man snoring

Riskfaktorer vid munandning


Det finns många orsaker till en blockerad näsa. Dessa inkluderar:


 • Kronisk allergi
 • Hösnuva
 • Astma
 • Kronisk bihåleinflammation
 • Kronisk stress och ångest

Studier om munandning

Vad säger forskningen?

Studie med enäggstvillingar


1997 publicerades en longitud studie (en studie över längre perioder) av LF Grymer & C Bosch, där två enäggstvillingar visade en betydlig skillnad i ansiktsform efter att den ena haft svårigheter med munandning till skillnad från sin bror.[1]


Twins side by side

Studie på barn


"Barn vars munandning inte behandlas kan utveckla långa, smala ansikten, smala munnar, höga gomvalv, tandfelställningar, tandköttsskratt och många andra oattraktiva ansiktsdrag, såsom skelettmässiga klass II- eller klass III-ansiktsprofiler."


Yosh nämnde även att när näsandning blev det primära andningssättet återskapades det normala ansiktssturukten och blev förbättrat över tid. [2]

Barn med munandning

Ökad syrebelastning i hjärnan vid munandning


I en studie mätte forskare mängden syre och dess användning i hjärnan hos friska vuxna när de andades genom munnen jämfört med näsan. De fann att andning genom munnen ledde till en högre användning av syre i hjärnan än när man andas genom näsan.


Den ökade syrebelastningen i hjärnans frontallober vid munandning kan störa dess funktioner, som att reglera uppmärksamhet och känslor. Detta kan leda till central trötthet, vilket minskar förmågan att koncentrera sig och hantera känslor effektivt. Sådan trötthet är särskilt relevant för personer med ADHD, eftersom de redan har svårigheter med uppmärksamhetskontroll och impulsivitet. Därför kan munandning potentiellt förvärra ADHD-symtom genom att ytterligare belasta hjärnans energiresurser. [3]

Barn med munandning

Behandling av munandning

Hur behandlas munandning?

Medicinsk behandling

Behanding av munadning beror till stor del av orsaken. Medicinering av nästäppa kan exempelvis vara:


 • Antihistaminer
 • Nässprej

Vid problem med näspolyper eller nösmusslor:


 • Nässprej med kortison
 • Kirurgiskt ingrepp


Vad kan du göra själv?


Det finns olika tekniker att använda för att sluta andas med munnen och instället andas med näsan.


 • Fokusera på att andas med stängd mun
 • Muntejp under natten
 • Sök vård vid långvarig allergi eller kronisk nästäppa

Sammanfattning

Slutsats

Munandning innebär att individer andas genom munnen istället för näsan, vilket oftast sker när näsan är blockerad till följd av allergier, förkylningar eller intensiv träning.


Forskning visar att munandning kan ha negativa konsekvenser för både hälsa och utseende.


Personer som andas genom näsan tenderar att ha en välutvecklad käke, rak näsa och haka, ett brett ansikte, stängd mun, alerta ögon och normal tandstruktur.


Å andra sidan kan munandning hos barn leda till en rad problem som svag käke, överbett, dubbelhaka, sjunkande ögon, krokad näsa, smalt ansikte och abnormal tandform. 


Hos vuxna kan långvarig munandning resultera i dålig andedräkt, tandköttsproblem och förvärrade symtom på andra sjukdomstillstånd.


Huvudorsaken till munandning är en blockerad näsluftväg, vilket hindrar luftens fria passage genom näsan och tvingar kroppen att andas genom munnen. 


Blockeringar kan uppstå av många anledningar, inklusive nästäppa orsakad av allergier, förkylning eller bihåleinflammation, förstorade adenoider eller tonsiller, avvikande nässkiljevägg, näspolyper, förstorade näsmusslor, samt näsans och käkens form och storlek.


Även om dessa problem kan behandlas, är det viktigt att förstå riskerna med munandning.


Personer som andas genom munnen, speciellt under natten, kan uppleva snarkning, sömnapné, muntorrhet, dålig andedräkt, kronisk trötthet och så kallad "brain fog".


För att identifiera munandning är det viktigt att observera dessa symtom, särskilt om de uppträder regelbundet. Ytterligare riskfaktorer för munandning inkluderar kroniska tillstånd som allergier, hösnuva, astma, bihåleinflammation samt kronisk stress och ångest.


Det är viktigt att söka läkarvård för korrekt diagnos och behandling för att förbättra både andningsfunktioner och livskvalitet.

Tips för näsandning

Fokusera på att andas genom näsan

Muntejp under natten

Behandla allergier, nästäppa eller näspolyper

Symtom på munandning

Svag käke, överbett och dubbelhaka

Smalt ansikte med insjukande ögon och krokad näsa

Abnormal tandform, muntorrhet och dålig andedräkt.

Snarkning, sömnapné och trötthet

Referenser


 1. L F Grymer et al. (1997) - The nasal septum and the development of the midface. A longitudinal study of a pair of monozygotic twins
 2. Yosh Jefferson (2010) - Mouth breathing: adverse effects on facial growth, health, academics, and behavior
 3. Sano et al. (2013) - Increased oxygen load in the prefrontal cortex from mouth breathing: a vector-based near-infrared spectroscopy study