Berberine i 2024: Den senaste forskningen

|

Tid att läsa 4 min

Översikt

Vad är Berberine?

Berberine har fått stor uppmärksamhet i media för att ha stor påverkan på viktnedgång. Påståenden om att substansen är en mirakelkur, till fullkomligt värdelös.

Är det verkligen så enkelt - vad säger egentligen forskningen?


I flera sammanhang har stora förbättringar inom viktnedgång utgetts. Det finns forsknings som visat på viktnedgång, men det är tydligt att det inte är en mirakelkur.


Forskningen består till stor del av mänskliga studier och har primärt riktats mot patienter med diabetes och kvinnor med PCOS.


Resultaten har visat primära effekter blodsocker och vikt, men även sekundära på immunsystemet.

En bioaktiv förening


Berberine är en naturlig kemikalie som finns i bark, blad, kvistar, jordstammar, rötter och/eller stammar av olika växter, däribland gurkmeja, guldtråd och berberis.

Pill of berberine

Används för optimering av blodsocker


Berberine används främst för att optimera markörer inom blodsockret och kolesterol. Men forskning har även visat en mildare påverkan på midjemått och kroppsvikt.

Sugarcubes in shape of an arrow

Vad är blodsocker?


Blodsocker, även känt som blodglukos, är huvudkällan till energi för kroppens celler. Det erhålls främst från kolhydrater i födan och regleras i kroppen av hormoner som insulin och glukagon. 


En balanserat blodsockernivå är avgörande för att kroppen ska fungera optimalt. För högt (hyperglykemi) eller för lågt (hypoglykemi) blodsocker kan leda till hälsoproblem som diabetes och påverka vår fysiska och mentala välbefinnande. 

Blood sugar test

Berberine och viktnedgång


I medierna har det på senare tid diskuterats om Berberines påstådda betydande effekter på viktnedgång, där det ibland framställs som ett prisvärt alternativ till Metformin – en diabetesmedicin känd för sina effekter på viktminskning.


Trots den växande uppmärksamheten finns det begränsat vetenskapligt stöd för att Berberine skulle ha starka egenskaper när det gäller viktnedgång. 


Det betyder dock inte att Berberine är utan fördelar.


Flera meta-analyser har belyst hur Berberine kan bidra till att sänka blodsockernivåerna, en egenskap som kan vara fördelaktig i många olika hälsorelaterade sammanhang.

Girl measuring waist

Studier om Berberine

Vad säger forskningen?

Berberine och blodsocker


En meta-analys från 2021 av Guo et al. såg att Berberine visat sig vara effektivt och säkert för behandling av typ 2-diabetes.


Studien granskade 46 försök och fann att berberine minskade blodsocker, förbättrade insulinresistens och blodfetter. Berberine hjälpte även att minska inflammation.

Guo et al. avslutar med att Berberine kan vara särskilt användbart som ett komplement till andra diabetesbehandlingar. [1]


Utöver detta fann fyra studier med sammanlagt 6945 deltagare att en daglig dos på 1000-1500 mg Berberine minskade HbA1c-nivåer (ett mått på genomsnittlig blodsockernivå) omkring 1 procentenhet jämfört med placebo. [3][4][5][6]


Ett normalt blodsockernivå-värde ligger mellan 4% och 5,6%.


A blood sugar test

Berberine minskade insulinresistens hos kvinnor med PCOS


En Meta-analys av Xie et al. baserad på 12 randomiserade kontrollerade försök, fann att Berberine förbättrade kolesterolnivåer och visade ett 2,74 centimeter förbättrat minskat midjemått och en 5% förbättring i midja-höft-kvot än Metformin.


Xie et al. drog slutsatsen att Berberine kan vara effektivt för att förbättra insulinresistens och dyslipidemi samt minska androgennivåer hos kvinnor med PCOS jämfört med metformin.


Analysen såg ingen signifikant effekt på BMI vid intag av Berberine. [2]


Intresserad av att optimera ditt blodsocker?


Woman looking out of window

Minskning av totalt kolesterol


En meta-analys på 3 randomiserade kliniska studier med totalt 201 kvinnor med PCOS såg en genomsnittlig minskning av totalt kolesterol med 9,9% vid intag av Berberine, jämfört med placebo. [2]


Intresserad av att optimera dina värden?


A healthy heart

En minskning av testosteron hos kvinnor


Av de 42 studierna som analyserades i en omfattande meta-analys, identifierades en genomsnittlig minskning av totalt testosteron med 5,7% i 8 studier vid intag av Berberine.


Dessa studier inkluderade sammanlagt 577 kvinnliga deltagare med Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).[2]

Är Berberine säkert?


Berberine tolereras väl av de flesta individer, men det kan interagera med vissa läkemedel och är inte rekommenderat för gravida eller ammande kvinnor.


De vanligaste biverkningarna inkluderar gastrointestinala symptom som kramp och diarré.


Det är viktigt att konsultera en vårdgivare innan man börjar med ett berberintillskott, särskilt för individer som redan tar mediciner för diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar. 


Glove signaling OK sign

Dosering av Berberine

Vad ger bäst effekt?

Den typiska doseringen av berberin för vuxna är mellan 500-1500 mg per dag, uppdelat i två eller tre doser.


Det är viktigt att börja med en lägre dos och gradvis öka för att minimera risken för gastrointestinala biverkningar.


Optimal dos kan variera beroende på individuella faktorer såsom ålder, vikt och hälsotillstånd.


Dr. Björn Alber har lång erfarenhet av att arbeta med kosttillskott och har gjort en rekommenderad dos.

Sammanfattning

Slutsats

Berberine är en bioaktiv förening som fått stor uppmärksamhet i media.


Det finns flera påståenden som säger att den har stora effekter på viktnedgång, men det saknar stöd i forksning.


Flera metastudier och kliniska försök har däremot visat goda tecken på minskning av blodsocker-nivåer.


Sekundära effekter har även observerats på totalt kolesterol. En minskning av totalt testosteron observerades även hos kvinnor med PCOS.


Berberine anses tolereras väl av de flesta individer, men några undantag för biverkningar relaterat till magen.

Resultat

Sänkte blodsocker-nivåer.

Hämmade inflammation.

Förbättrade kolesterol-markörer.

En minskning av midjemått.

En minskning av midja-höft-kvot

Noterbart

Påståenden om stora viktminskningar saknar stöd i forskning.

Det hittades inga förändringar av BMI i någon av studierna.

Mindre biverkningar som kramp och diarré uppfattades i några av studierna.

8 av 42 studier fann en 5% minskning av totalt testosteron hos kvinnor med PCOS.

Viktigt

Påståenden om stora viktminskningar saknar stöd i forskning.

Det hittades inga förändringar av BMI i någon av studierna.

Referenser


  1. Guo et al. (2021) - The Effect of Berberine on Metabolic Profiles in Type 2 Diabetic Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
  2. Xie et al. (2019) - The Effect of Berberine on Reproduction and Metabolism in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Control Trials
  3. Dong et al. (2012) - Berberine in the treatment of type 2 diabetes mellitus: a systemic review and meta-analysis

  4. Zhang et al. (2008) - Treatment of type 2 diabetes and dyslipidemia with the natural plant alkaloid berberine

  5. Zamani et al. (2021) - The effects of berberine supplementation on cardiovascular risk factors in adults: A systematic review and dose-response meta-analysis

  6. Xie et al. (2022) - Glucose-lowering effect of berberine on type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis